งานปีใหม่ม้ง (บ้านพุย) ประจำปี 2563

ทางบริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมกิจกรรม งานปีใหม่ม้ง (บ้านพุย) ประจำปี 2563  วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านพุยเหนือ

งานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563

ทางบริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมกิจกรรม งานประเพณีปีใหม่ม้ง (น้อเปเจ่า) ประจำปี 2563 ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์บ้านดงสามหมื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง ละส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาล