สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล

วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ผู้กู้สามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการ หรือเพื่อประโยชน์ของแต่ละคน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติให้กับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้มั่นคง มีประวัติทางการเงินที่ดี และมีความสามารถในการจ่ายเงินคืน เช่น พนักงานที่มีรายได้ประจำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาวงเงินกู้จากเอกสารรายได้ของผู้กู้เป็นหลัก

ข้อเสนอพิเศษสำหรับท่าน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ