สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร

เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีรถเพื่อใช้ในการเกษตร เช่น รถไถ , รถแทรกเตอร์ , รถโม่ ซึ่งทางบริษัท มีนโยบายให้บริการแก่ลูกค้าทำสัญญานอกสถานที่ หรือที่บ้านของลูกค้าเองโดยไม่ต้องขับรถมาที่บริษัท และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยยึดถือความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก

ข้อเสนอพิเศษสำหรับท่าน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

error: