สินเชื่อรถประกอบการขนส่ง

สินเชื่อรถประกอบการขนส่ง

เป็นสินเชื่อสำหรับรถบรรทุกใช้แล้ว เริ่มตั้งแต่ประเภท 4 ล้อใหญ่ จนถึง 12 ล้อ , รถลากจูง, รถพ่วง, รถกึ่งพ่วง รวมถึงให้บริการในส่วนของอุปกรณ์และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า ทางบริษัท มีนโยบายให้บริการแก่ลูกค้าทำสัญญานอกสถานที่ หรือที่บ้านของลูกค้าเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยยึดถือความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก

ข้อเสนอพิเศษสำหรับท่าน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

error: