บริการต่อภาษี / พรบ./ประกันภัย / รถยนต์ / รถจักรยานยนต์

บริการต่อภาษี / พรบ./ประกันภัย / รถยนต์ / รถจักรยานยนต์

เป็นอีกหนึ่งบริการที่เพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปต่อภาษี พรบ. และประกันภัยรถยนต์ จักรยานยนต์ ประจำปีที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเอง เพียงแค่ลูกค้าติดต่อผ่านทางบริษัทหากลูกค้ามาดำเนินการฝากต่อ พรบ. สามารถรอรับได้เลย หากเป็นการต่อภาษีประจำปีบริษัทจะดำเนินการให้ท่านภายในเวลาเพียงไม่เกิน 7 วัน ก็สามารถรับป้ายภาษีพร้อมสำเนาทะเบียนได้เลย ทั้งนี้หากลูกค้าไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง เราก็ยินดีจัดส่งให้ที่บ้าน

บริการฝากต่อภาษี พรบ. รับทำประกันภัยรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

บริษัทดำเนินการบริการเสร็จภายใน 7 วัน ติดต่อแผนกทะเบียน โทร.053-441189 ต่อ 2

error: