ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ (ติดห้างบิ๊กซีหางดง 2)

200 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : 053-441189, 053-441194
มือถือ : 08-1724-5948 , 08-1992-3512
แฟกซ์ : 052-009495-6 อีเมล์ : tanaleasing@gmail.com

สาขาแม่แจ่ม (เยื้องธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาแม่แจ่ม)

เลขที่ 274/1 ม.3 ถนนสุดสนิท ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ :053-485301 มือถือ : 08-6421-4184 08-1950-4846
แฟกซ์ : 053-485301 อีเมล์ : tanaleasing3@gmail.com

error: