ชำระค่างวด

ข้อแนะนำการชำระเงิน

1. กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน ของจำนวนค่างวดในแต่ละเดือน  ภายในหรือก่อนกำหนดชำระเงินของท่าน
2. กรณีที่ชำระเงินผ่านธนาคารด้วยใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) โปรดระบุเลขที่อ้างอิงทุกครั้ง เพื่อความรวดเร็ว และถูกต้องในการดำเนินการ 006=ค่างวดรถ 103=ค่ารับฝากต่อทะเบียน และ 104= ค่ารับฝากทำ พ.ร.บ.
3. กรุณาตรวจความถูกต้องและเก็บใบแจ้งการชำระเงิน ส่วนที่ 1 ที่ธนาคารพิมพ์รายการรับชำระแล้ว พร้อมทั้งประทับตราและลงนาม เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน
4. กรุณาอย่าส่งเงินสดทางไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญหาย
5. กรณีชำระเงินผ่านทางธนาณัติ โปรดเขียนชื่อ – นามสกุล ของผู้เช่าซื้อ และระบุเลขที่สัญญาด้านหลังของธนาณัติให้ชัดเจนทุกครั้ง (บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมใบแจ้งการชำระเงินไปให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับทางบริษัท)

ช่องทางการรับชำระ

1. ชำระด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ หรือ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สาขาแม่แจ่ม เท่านั้น

บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 (ติดห้างบิ๊กซีหางดง 2)

บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด (สาขาแม่แจ่ม)

เลขที่ 274/1 หมู่ 3 ถนนสุดสนิท ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 (ตรงข้าม หจก.พงศ์วดี)

2. ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้ บัตรประจำตัวผู้ชำระค่างวด (Tana Card) หรือ ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ที่บริษัทจัดส่งให้เท่านั้น

ธนาคารกรุงเทพ

(เชียงใหม่.10 บาท/ต่างจังหวัด.18บาท)

ธนาคารกสิกรไทย

(เชียงใหม่.20 บาท/ต่างจังหวัด.30บาท)

ธนาคารกรุงไทย

(เชียงใหม่.15 บาท/ต่างจังหวัด.20บาท)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

(เชียงใหม่.15 บาท/ต่างจังหวัด.15บาท)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

(เชียงใหม่.15 บาท/ต่างจังหวัด.30บาท)

ธนาคารออมสิน

(เชียงใหม่.15 บาท/ต่างจังหวัด.15บาท)

3. ชำระผ่านทาง Internet Banking

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอชำระเงินผ่าน Line ID 053441189

หรือคิวอาร์โค๊ด ของบริษัทโดยตรง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

4. ชำระผ่าน ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)

5. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน

error: