งานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563

Date

Share

ทางบริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมกิจกรรม งานประเพณีปีใหม่ม้ง (น้อเปเจ่า) ประจำปี 2563 ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์บ้านดงสามหมื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง ละส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาล

More
articles