คำถามที่พบบ่อย

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
ผู้เช่าซื้อ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
  • คู่มือทะเบียนรถยนต์
  • เอกสารการเงิน ( ถ้ามี )

ผู้ค้ำประกัน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  • เอกสารการเงิน ( ถ้ามี )

บริการฝากต่อภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1.เล่มทะเบียน (ใบคู่มือการจดทะเบียน)
2.กรณีรถยนต์ของท่านใช้งานเกิน 7 ปี ส่วนรถยนต์จักรยานยนต์ใช้งานเกิน 5 ปี ต้องไปตรวจสภาพรถก่อน (ตรอ.)
3.เตรียมเงินค่าต่อภาษี และค่าบริการฝากต่อภาษี

หากท่านไม่มีใบโอนเงินให้โทรติดต่อกับทางบริษัทธนาลีสซิ่ง เพื่อทางบริษัทจะได้จัดส่งเอกสารการโอนเงินให้ท่าน ตามที่อยู่ที่ท่านจะสะดวกรับเอกสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาติดต่อ 083-441189 ต่อ  118 ,119 (ฝ่ายการเงิน)

หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะปิดบัญชีก่อนกำหนดสัญญา ทางบริษัทจะมีส่วนลดให้กับลูกค้าทันที 50 % ของดอกเบี้ยคงค้าง ตามหลักนโยบายของ สคบ.