ขั้นตอนการชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ขั้นตอนการชำระ

1.โอนผ่าน 7-11 โดยโอนเข้าเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพของบริษัท
ชื่อบัญชี บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด เลขที่บัญชี 459-301240-6 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
2.บัตรประจำตัวประชาชน
3.ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ่ายรูป/ส่งสลิปบิลที่ QR Code หรือโทร : 09-1861-4237
4.แจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขที่สัญญาของลูกค้า หรือถ่ายธนาการ์ด เพื่อยืนยันตัวตน

error: